Spring til indhold

Organisationsudvikling

Kan du? Vil du? Tør du?

Omdrejningspunktet for vores virke er at vi kan (og bør) være bevidste om det vi gør. Både individuelt og som team og organisation. Vi mener det grundlæggende handler om 3 ting: EVNE, VILJE og MOD. Kan du – har du evnen og kompetencerne? Vil du – har du viljen til at gøre det der skal til? Og tør du – har du modet til at gøre det der skal til? Og det er ofte den sidste del det halter med. Ikke fordi vi alle sammen er nogle bangebukse, men fordi vi ofte ikke kender os selv godt nok til at vide, hvad det er, der stopper os.

Alle organisationer skal løbende implementere forandringer

Ny strategi, nyt CRM system, nye arbejdsgange. Der sker hele tiden noget nyt i en levende og dynamisk organisation.

Og vi går til det nye på en måde, der er i overensstemmelse med kulturen. Om det er hensigtsmæssigt eller ej. Vi hjælper med at gøre jer bevidste om jeres kultur og adfærd, så I kan styre den i stedet for at den styrer jer. 

Kulturen er der lige meget om vi er bevidste om den eller ej – styr den, så den ikke styrer jer

Kultur

At skabe og styre kulturen i en virksomhed er bestemt ikke umuligt, tværtimod. Kulturen er der hvad enten vi forholder os aktivt til den eller ej, og da den har enorm indflydelse på produktivitet, innovation og fastholdelse af dygtige medarbejdere, er der en lang række økonomiske argumenter for at tage hånd om kulturen.

Dertil kommer alle de ikke-økonomiske, eller det vil sige, dem der ikke lige ved første øjekast er økonomiske: Tillid, arbejdsglæde, trivsel.

Strategiimplementering

Når vi taler om at lave strategisk arbejde, taler vi som oftest om at udforme selve strategien. Men det er jo slet, slet ikke der hovedparten af arbejdsbyrden ligger.

Nej, den ligger i at operationalisere strategien. Hele vejen ned igennem organisationen, så også receptionisten kan træffe daglige beslutninger, der er i tråd med de strategiske valg.

Forandring

“Nothing happens until something moves.” som Einstein sagde. Og vi vil gerne have at det rigtige bevæger sig. Vores erfaring er, at vi kan sikre det ved at have fokus på både kulturen og adfærden. 

For kultur og adfærd påvirker gensidigt hinanden, så det kan ikke nytte at tro man kan ændre adfærden uden at arbejde bevidst med kulturen samtidig.

Strategisk Offsite

Nogle af de største udfordringer organisationer typisk står med er implementering af strategier og forandringer – at få alle med på rejsen. Vi hjælper jer godt fra start på jeres kick off/offsite ved at aligne jeres vision og gøre den håndterbar og synlig.

Aktiv læring fremmer tværfaglig læring, engagement, samarbejde, adfærdforståelse og kulturel bevidsthed.

Skræddersyede forløb

Vores tre udviklingsforløb er eksempler og kan tweakes så de passer til det I går og roder med.

Profil & adfærdsanalyser

Vi arbejder med og er certificerede i en række værktøjer, som kan udvikle og afklare behov, forbedre kommunikation og optimere performance.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater.

Everything DiSC® er en personlig adfærdsprofil, der måler præferencer og tendenser baseret på DiSC® -modellen. Kan kombineres med The Five Behaviors of a Cohesive Team™

JTI (Jungiansk Type Index) profiler en er en skandinavisk udviklet model, der har sine rødder i Jungs typeteori og MBTI værktøjet.

Styrkerne ved OPQ er indsigten i 32 psykologiske faktorer der kombineres til forskellige Kompetencer der sandsynliggør en given adfærd.

Insights Discovery-systemet benytter en enkel model med fire farver, som hjælper mennesker med at forstå deres stil, deres styrker og deres relationer.

People Test System er veldokumenteret og tester inden for person, logik, medarbejder, 360* og team. Giver et detaljeret og nuanceret billede.

Coaching

Nyt perspektiv og en klar vej, så I kan lave en gennemførlig handlingsplan

Talks

inspirationsoplæg, nye perspektiver, mindset & samarbejde


Workshops

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Vi arbejder konkret og aftalebaseret

Det betyder, at vi er ikke færdige før der er konkrete aftaler på tavlen – HVAD vil vi gøre, HVORNÅR vil vi  gøre det og HVEM gør det.

Implementering af ændringer i adfærd og kultur tager tid. At skabe sammenhængskraft tager tid og stopper aldrig. Og der er ingen short cut’s. Det kræver psykologisk sikkerhed, prioritering, commitment og konsekvens at kunne levere på de fælles mål. De kompetencer kan organisationer, ledere og teams lære (og hvis de kan dem i forvejen, blive bedre til) og dermed levere optimalt på det fælles mål.

Derfor kan det kan betale sig på både på den lange og på den korte bane at prioritere en fokuseret indsats på udvikling og adfærd.

Artikler om organisationsudvikling


Kulturændring skal komme ovenfra

Af Jounalist Benedikte Ballund Ritzau Fokus. Udgivet i Midtjyllands medier 8/12 2023. Hvor HEXES ble…

Conflict is good, conflict is healthy and conflict creates results

We are used to thinking of conflicts as something negative. But what if we achieve much better resul…

Sådan bruger du bias til din fordel i en VUCA-verden

VUCA står for Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity og handler kort sagt om, hvordan du n…

3 spørgsmål der afslører en usund kultur

Nogle gange er det nemt at spotte de giftige elementer, der skaber en usund kultur, og det er derfor…

Slut nu med det lederbashing!

En syg kultur Kan vi holde op med at tale om dårlige ledere og dårlig ledelse hele tiden? Hvis vi sk…

Få gang i snakken om tillid og ansvar

Vi bevæger os mod ’hybridorganisationer’, hvor succes afhænger af evnen til at skabe sammenhængskraf…

Undgå virtuel teamudmattelse

Under en af vores daglige gåture havde vi inviteret en god ven, der er leder i en større kommune, me…

TRÆNINGSSIMULERING

HVORDAN LEDELSES- OG TEAMTRÆNINGSSIMULERING FREMMER TRANSFER OG ALIGNMENT I HVERDAGEN. Janus Kleeman…