Spring til indhold

Workshops

Aktive workshops

Effektive workshops der engagerer jer aktivt og giver både mulighed for, at I kan inspirere, lære af hinanden og gøre fremskridt ved at anvende den nye viden og indspark fra workshoppen, i jeres egen hverdag. Både som ledere, teammedlemmer, afdeling og organisation.

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. Der skal ske noget. I alle tilfælde handler workshops for os om at engagere og involvere mennesker om problemstillinger, inspiration, alignment, gode snakke og fælles løsninger.

“The problems are solved, not by giving new information, but by arranging what we have known since long.”

― Ludwig Wittgenstein

Team DNA

Få styr på jeres spilleregler i teamet. Forventningsafstemning, fælles aftaler, feedback og psykologisk sikkerhed. Hvis I ikke er alignet, leverer I ikke optimalt sammen. Vi hjælper jer med at afdække jeres styrker og faldgruber.

Hybridledelse

Vi bevæger os mod hybridledelse, hvor succes afhænger af evnen til at skabe sammenhængskraft, psykologisk sikkerhed og stor fleksibilitet for den enkelte. Det kræver nye samtaler og aftaler.

Konflikthåndtering

De fleste vil gerne undgå konflikter. Men hvad gør du, hvis konflikter er en del af dit arbejde? Og hvordan håndterer du konflikter bedst? Vi hjælper både forebyggende og ved tiltagende konflikter.

Feedback

Vi er nødt til at kunne give og modtage feedback på en ordentlig, konkret og respektfuld måde for at optimere på blindevinkler og læring. Det er nemt at sige og vanskeligere at praktisere. Vi hjælper jer til at øve jer i den konstruktive feedback.

Bæredygtighed

At kunne agere bæredygtigt og tage del i den grønne omstilling bliver en af fremtidens helt afgørende must win konkurrenceparametre. Bæredygtig adfærd kommer til at spille en helt central rolle, hvis det skal lykkedes. Vi hjælper med hvorfor og hvordan.

Kommunikation, profiler

Kommunikation kan være svært, og der er altid en risiko for, at der opstår misforståelser. Person profiler hjælper os til at forstå og bevidstgøre præferencer, adfærd og forskelligheder på en konstruktiv måde. Vi hjælper med blindevinkler.

Kultur & adfærd

At skabe og styre kulturen i en virksomhed er bestemt ikke umuligt, tværtimod. Kulturen er der hvad enten vi forholder os aktivt til den eller ej, og den har enorm indflydelse på produktivitet, innovation, adfærd og fastholdelse af medarbejdere.

Psykologisk sikkerhed

Psykologisk sikkerhed som begreb blev tilbage i 1999 af professor Amy Edmondson fra Harvard Business School defineret som ”teammedlemmers fælles opfattelse af, at interpersonel risikotagning kan foregå trygt i teamet” Vi hjælper jer igang.

Detach | react -respond

Vores reaktioner er øjeblikkelige. De er drevet af det ubevidste sinds overbevisninger, automatadfærd og bias. Når vi siger eller gør noget “uden at tænke”, er det det ubevidste sind, der styrer showet. At detache skaber luft og overblik.

Five behaviors

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsværktøj designet til at skabe alignment i teams. det bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team”. Vi sætter fokus på de dynamikker der kan rykke jer.

Agile

Hvad har Spørge Jørgen og fisk at gøre med AGILE? En hel del, faktisk.
Den agile metode er ikke kun for softwareudvikling og produktion. Metoden har en lang række sindssygt effektive værktøjer, som med stor fordel kan implementeres i den daglige opgaveløsning i alle dele af virksomheden. 

Værdikæde

At arbejde værdikæden igennem anskueliggør hvad alle bidrager med. Det er silonedbrydende, tillidsopbyggende og med til at fjerne unødige arbejdsgange. Vi splitter  værdikæden ad sammen med jer, udfordrer den og hjælper jer til at aftale konkrete optimeringer.

Insights Discovery

Insights Discovery-systemet benytter en enkel og lettilgængelig model med fire farver, som hjælper mennesker med at forstå deres stil, deres styrker og deres betydning for det team, de er en del af.

Præsentationsteknik

Du får værktøjer, træning og feedback, så du kan stille dig op foran en forsamling og brænde igennem. øg din gennemslagskraft og løft dine præsentationer ud over det sædvanlige.

Narrativ teknik

‘Narrativ’ betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at vi skaber mening gennem fortællinger. Så hvilken historie vil du fortælle?

JTI profiler

JTI (Jungiansk Type Index) profiler en er en skandinavisk udviklet model, der har sine rødder i Jungs typeteori og MBTI værktøjet. Vi tilbyder en til en coaching samt teamcoaching.

DISC profiler

Everything DiSC® er en personlig adfærdsprofil, der måler præferencer og tendenser baseret på DiSC® -modellen. Kan kombineres med The Five Behaviors of a Cohesive Team™

4§ getting shit done

Fire principper I som ledere skal have fokus på, for at optimere implementering og performance, fra snak til handling i praksis. Alignment, Klarhed, Prioritet, Empowerment. I sætter standarden.

Talks

inspirationsoplæg, nye perspektiver, mindset & samarbejde

Coaching

Nyt perspektiv og en klar vej, så I kan lave en gennemførlig handlingsplan

Vi skræddersyr efter behov

Workshops, kurser og inspirationsoplæg, skræddersys efter jeres behov og målrettet jeres situation.