Spring til indhold
Det slidte team, velfungerende men mangler energi

Slidt team

Er I et velfungerende team, der arbejder rutineret og effektivt, men mangler energi?


Er jeres team præget af konflikter, frustrationer og dårligt samarbejde, trivsel og effektivitet? Uenigheder og konflikter hjælper os til at blive skarpere og vælge bedre løsninger. Men nogle gange er konflikterne blevet personlige i stedet for professionelle, og der er brug for hjælp udefra til at løse konflikten på en måde, så I fortsat kan samarbejde, performe og trives.

Mennesker er altså ikke gearede til at yde optimalt hele tiden

Når vi som mennesker og teams bevidst eller ubevidst oplever at skulle præstere eller er pressede til at skulle præstere på et krævende og højt niveau reagerer hjernen ved at gå i alarmberedskab. Dette bevirker på kort sigt, at hjernen arbejder endnu mere effektivt, fx lige op til en deadline på et projekt eller en sportspræstation.

Men der sættes også gang i kroppens alarmberedskab og det er vores ur-respons på flygt, kæmp eller frys. Reptilhjernen skildrer ikke mellem en sabeltiger eller en deadline på et projekt og reagerer ud fra bedste overlevelsesstrategi.

Når situationen er ovre, sørger hjernen for at regulere niveauet ned igen, men hvis presset er højt i for lang tid, og vi sjældent får mulighed for at slappe af, kommer hjernen på overarbejde, og vi kan ende med at få en stressrelateret sygdom.

Vi skræddersyr altid team programmer sammen

Vi arbejder med en blanding af teori og øvelser fordelt fx indendørs og udendørs. Ud fra sammensætningen af jeres team, kan vi arbejde med personprofil­ana­lyse og teamanalyser som en del af jeres udvikling. Udendørsdelen kan bestå af forskel­lige ting såsom, udendørsturer eller øvelser, og walk and talks. Fællesnævneren er naturen og samarbejdsøvelser.

Nemt at sige, hårdt at implementere:

Styrk relationerne, så alle har en grundtillid til hinanden.

Understøt en fælles følelse af ansvar og ejerskab.

Italesæt teamets DNA, spilleregler, kultur, roller og adfærd.

Indfør en feedback-kultur. Konstruktive tilbagemeldinger og hjælp med blinde vinkler.

Skab rum til at evaluere, diskutere og udvikle sig.

Runden rundt, batteri status.

Batteristatus

Vi har gode erfaringer fra teams med høj tillid, med at snakke om “batteri status”, Fx ved den ugentlige møde gennemgang af projekter og opgaver, status og deadlines. Her indførte vi runden rundt, altså en batteri status på teammedlemmerne. Ex John; Jeg er med på projekt X og vi er på target med det og det, dog er jeg bagud på projekt Y.

Batteri status er 70% da jeg er lidt presset på hjemmefronten, så jeg har brug for lidt backup. I et sammentømret team sker der følgende: Tak John, fedt at høre, hvordan kan vi hjælpe med projekt Y, så du kan få ladet op? Dvs. vi forventningsafstemmer løbende taskwork og teamwork.

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Talks

Inspirationsoplæg, talks, nye perspektiver, mindset & samarbejde

Teamcoaching

Coaching og sparring på udvikling, udfordringer, relationer, roller og konflikter. Læs mere …

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid