Spring til indhold

Vi hjælper med at implementere ændringer i adfærd og kultur

Det vi gør

Vi hjælper med at implementere ændringer i adfærd og kultur. Vi er implementeringspartnere i organisationer, for ledere og for teams.
Vi har en uærbødig tilgang til teorier og metoder. Vi er ikke gift med bestemte måder at arbejde eller tænke på, men mener at det vi laver skal fungere i den kontekst vores kunder agerer i.


Organisation

Leder

Team

Måden vi arbejder på

Vores teoretiske baggrund og erfaring spænder bredt bl.a. fra den erhvervspsykologiske verden, systemisk tænkning, erfaringsbaseret læring, narrativ ledelsestilgang og meget mere. Vi har en stor værktøjskasse, som vi jævnligt dykker ned i, så vi kan tilpasse tingene efter jeres behov. Og vi er som sagt ikke gift med bestemte teorier, men meget pragmatiske i vores tilgang.


Naturlig udviklingsramme

Vi tror på, at hvis man er aktivt involveret, sker læringen hurtigere, eller sagt på en anden måde: Så lærer man af de konkrete erfaringer, man gør sig. Rigtigt mange studier viser at naturen har en positiv indvirkning på måden vi lærer på, optager viden, ideudvikler og reflekterer. Det er vi store tilhængere af.

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Teamcoaching

Coaching og sparring på udvikling, udfordringer, relationer, roller og konflikter.

Modtag vores gratis eBog om bias

Vi har skrevet en e-bog for at inspirere dig. For at vise dig, hvordan du kan stimulere din egen og din organisations vækst og innovationskraft gennem bias-bevidsthed og evnen til at respondere i stedet for at  reagere.

Grunden til, at du bør interessere dig for bias, kultur og adfærd er, at der i din organisation højst sandsynligt vil være en masse nedarvet adfærd, ting som ”vi plejer at gøre”, ting “vi altid gjort”, og ting “vores processer/ regler/SOP’er dikterer” , og bias er kernen i disse udsagn. Men hvis de ikke er strategisk relevante, ikke understøtter den nye strategi, så skal de væk eller i det mindste revideres. 

Ledercoaching

Coaching og sparring på karriere, udvikling, udfordringer, relationer, mål og fokus.

Vi er HEXES

Vi er garvede konsulenter med direkte erfaring fra ledelse og erhvervslivet. Vi har en uærbødig tilgang til teorier og metoder og er ikke gift med bestemte måder at arbejde eller tænke på, men mener, at det, vi gør, skal fungere i den kontekst, som vores kunder agerer i. 

Vi arbejder med både menneskelige og organisatoriske dynamikker, der understøtter autentisk ledelse og samarbejde på en måde, der har magten til at inspirere til ægte, bæredygtig forandring.

Vores teoretiske baggrund og erfaring spænder bredt bl.a. fra den erhvervspsykologiske verden, systemisk tænkning, erfaringsbaseret læring, narrativ ledelsestilgang, experiential learning og meget mere. 

Mange års arbejde i komplekse miljøer har lært os, hvad der virker og hvad der ikke gør, når man skal støtte ledere og teams i deres miljø.

Det vi leverer kan vendes og drejes, så det passer, fås i flere størrelser og er en sikring på jeres vej frem mod jeres fælles resultat, deraf navnet Hexes.

FOREDRAG, inspirationsoplæg, nye perspektiver, mindset & motivation

Kræv commitment – det må man godt

Vi kan træffe ledelsesbeslutningen om at forandre noget. Og vi kan invitere medarbejderne med. Vi kan fortælle og lytte og opfordre. Men vi skal også op til nettet og smashe. Og når vi har fortalt og lyttet og haft professionelle konflikter om forandringen, må vi kræve at der bliver committet.

High Performance – En smuk tanke

Fokus på High Performance Teams i organisationerne er misforstået og har desværre fået et stempel som værende best practice i effektivitetens navn. Hvordan skaber vi teams med sammenhængskraft og forudsætning for en udvikling, der er både menings- og effektfuld?

Ego & ansvar – Starter med dig

Ledelse og teamwork starter med to ting – ansvar og ego. Når det brænder på, er det tit hver mand/kvinde for sig selv. Vi bliver splittet. Men hvordan skaber vi reflekteret fokus og tæmmer vores ego. Ledelse og ansvar skal undestøtte kerneopgaven. Hvordan skaber vi det som ansvarlige ledere?

Artikler


Står dit ego i vejen for virksomhedens eksekveringsevne?

Det er, som om der ofte er modstand i toplederteams mod at træne samarbejde, bygge tillid og arbejde…

Conflict is good, conflict is healthy and conflict creates results

We are used to thinking of conflicts as something negative. But what if we achieve much better resul…

Sådan bruger du bias til din fordel i en VUCA-verden

VUCA står for Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity og handler kort sagt om, hvordan du n…

Sabotører & hjernespin

Det er ikke godt nok! Næsen i sporet! Kom nu!  Vores indre dialog er spændende og til tider sel…

Se alle artikler her …

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid