Spring til indhold

Vi hjælper med at implementere ændringer i adfærd & kultur

Det vi gør

Vi hjælper med at implementere ændringer i adfærd og kultur. Vi er implementeringspartnere i organisationer, for ledere og for teams.
Vi har en uærbødig tilgang til teorier og metoder. Vi er ikke gift med bestemte måder at arbejde eller tænke på, men mener at det vi laver skal fungere i den kontekst vores kunder agerer i.


Organisation

Leder

Team

Måden vi arbejder på

Vores teoretiske baggrund og erfaring spænder bredt bl.a. fra den erhvervspsykologiske verden, systemisk tænkning, erfaringsbaseret læring, narrativ ledelsestilgang, management consulting og meget mere. Vi har en stor værktøjskasse, som vi jævnligt dykker ned i, så vi kan tilpasse tingene efter jeres behov. Og vi er som sagt ikke gift med bestemte teorier, men meget pragmatiske i vores tilgang.


Naturlig udviklingsramme

Vi tror på, at hvis man er aktivt involveret, sker læringen hurtigere, eller sagt på en anden måde: Så lærer man af de konkrete erfaringer, man gør sig. Rigtigt mange studier viser at naturen har en positiv indvirkning på måden vi lærer på, optager viden, ideudvikler og reflekterer. Det er vi store tilhængere af.

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Teamcoaching

Coaching og sparring på udvikling, udfordringer, relationer, roller og konflikter.

Modtag vores gratis eBog om bias

Vi har skrevet en e-bog for at inspirere dig. For at vise dig, hvordan du kan stimulere din egen og din organisations vækst og innovationskraft gennem bias-bevidsthed og evnen til at respondere i stedet for at  reagere.

Grunden til, at du bør interessere dig for bias, kultur og adfærd er, at der i din organisation højst sandsynligt vil være en masse nedarvet adfærd, ting som ”vi plejer at gøre”, ting “vi altid gjort”, og ting “vores processer/ regler/SOP’er dikterer” , og bias er kernen i disse udsagn. Men hvis de ikke er strategisk relevante, ikke understøtter den nye strategi, så skal de væk eller i det mindste revideres. 

Ledercoaching

Coaching og sparring på karriere, udvikling, udfordringer, relationer, mål og fokus.

Hexes Nyhedsbrev Arkiv

“Biased Brain er designet til at inspirere, provokere og invitere dig til at reflektere over din ledelsespraksis”

At navigere i krydsfeltet mellem uenighed og commitment

I en konstant foranderlig verden, hvor beslutninger ofte betyder enten succes eller fiasko for organ…

Kulturændring skal komme ovenfra

Af Jounalist Benedikte Ballund Ritzau Fokus. Udgivet i Midtjyllands medier 8/12 2023. Hvor HEXES ble…

Står dit ego i vejen for virksomhedens eksekveringsevne?

Det er, som om der ofte er modstand i toplederteams mod at træne samarbejde, bygge tillid og arbejde…

Conflict is good, conflict is healthy and conflict creates results

We are used to thinking of conflicts as something negative. But what if we achieve much better resul…

Se alle artikler her …

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid