Spring til indhold

Organisationskultur

Styr eller bliv styret

At skabe og styre kulturen i en virksomhed er bestemt ikke umuligt, tværtimod. Kulturen er der hvad enten vi forholder os aktivt til den eller ej, og da den har enorm indflydelse på produktivitet, innovation og fastholdelse af dygtige medarbejdere, er der en lang række økonomiske argumenter for at tage hånd om kulturen.

Dertil kommer alle de ikke-økonomiske, eller det vil sige, dem der ikke lige ved første øjekast er økonomiske: Tillid, arbejdsglæde, trivsel.

Skærp opmærksomheden

Vi arbejder med at afdække og undersøge kulturen i virksomheder og hjælper jer med at opdage hvor kulturen er en hæmsko for produktivitet, innovation og trivsel, og hvor den fremmer de samme ting.

Har du hørt det der med at noget “bare sidder i væggene”? Det er i virkeligheden det kultur er. Det usagte, det der bare er, hvilke malerier, man hænger op, om man inviterer på kage eller øl, hvad der er ok og hvad der ikke er ok.

At skabe rammen

Et forskerhold har igennem mere end 80 år (Harvard Study of Adult Development) undersøgt hvad der gør mennesker sunde og glade, og svaret er i al sin gribende enkelhed: Gode relationer.

Så hvorfor er det vi bliver ved med at have fokus på procesoptimering, profitmaksimering, produktivitetsstigning og selvoptimering når vi sådan set bare skulle have fokus på at lave rammen for gode relationer, så kommer resten måske af sig selv?

Få mere inspiration i artiklen 3 spørgsmål der afslører en usund kultur

Skal I ha’ en hånd med kulturen?


Workshops

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Coaching

Nyt perspektiv og en klar vej, så I kan lave en gennemførlig handlingsplan

Talks

inspirationsoplæg, nye perspektiver, mindset & samarbejde

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid