Spring til indhold

Det nye team

Er I et nyt team, der har brug for at arbejde effektivt sammen fra starten?


Er I et nyt team, projekt team eller skal der etableres samarbejde på tværs af afdelinger? Spilleregler eller hjørneflag kan være med til at lægge en klar linje. Hvis den psykologiske del (teamwork) bliver specificeret vil der være hurtigere og mere effektiv grobund for den funktionelle del (taskwork) og I kommer godt fra start.

Man kan desværre ikke bare sætte en gruppe mennesker sammen og sige, nu er I et team

Det tager tid og kræfter at skabe dynamiske og velfungerende teams med sammenhængskraft, og det er et fåtal, der når et niveau, hvor vi kan snakke om at være et sammentømret team, der ydermere har potentiale til at kunne navigere som et High Performance Team når påkrævet. At sætte en flok mennesker sammen udløser ikke automatisk gode resultater, og der er flere stadier i at gå fra at være en arbejdsgruppe til at være et sammentømret team. For at et team skal udvikle sig til en dynamisk enhed og opnå gode resultater er der nogle forskellige parametre, som vi kigger på.

Vi skræddersyr altid team programmer sammen

Vi arbejder med en blanding af teori og øvelser, både indendørs og udendørs. Ud fra sammensætningen af jeres team kan vi arbejde med personprofil­ana­lyse og teamanalyser som en del af jeres udvikling. Udendørsdelen kan bestå af forskel­lige ting, såsom udendørsture eller øvelser. Fællesnævneren er naturen og involverende øvelser.

Nemt at sige, hårdt at implementere:

  • Styrk relationerne, så alle har en grundtillid til hinanden.
  • Italesæt hvorfor er vi/ jeg her? Tilbagevendende.
  • Understøt en fælles følelse af ansvar og ejerskab, ego vs. fællesskab.
  • Italesæt teamets DNA, spilleregler, kultur, roller og adfærd.
  • Indfør en feedback-kultur. Konstruktive tilbagemeldinger og hjælp med blinde vinkler.
  • Skab rum til at evaluere, diskutere og udvikle sig.
  • Sørg for en komplet forståelse for og engagement i fælles mål.

Teamcoaching

Coaching og sparring på udvikling, udfordringer, relationer, roller og konflikter. Læs mere …

Talks

Inspirationsoplæg, talks, nye perspektiver, mindset & samarbejde

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid