Spring til indhold

Teamcoaching

Teamcoaching er en udviklingsmetode, der tager afsæt i teamets konkrete udfordringer og ønsker om udvikling. Det kan være udfordrende for fx et lederteam, både at have fokus på den daglige drift samtidig med udvikling af forretningen og implementering af forandringsprojekter – ofte med høj hastighed og i en kompleks verden med pres på ressourcer og ønske om vækst.

  • Coaching og sparring på udvikling, udfordringer, relationer, roller og konflikter
  • Sikrer læring, udvikling og vækst af teamet og forretningen
  • Henvender sig til alle typer af teams – ledergrupper, tværfaglige teams, projektgrupper med flere


Et teamcoaching forløb kan strække sig over kortere eller længere tid – Forløbet kan understøttes med forskellig undervisning og teori. Som en del af et teamcoaching forløb kan der indgå forskellige typer af assessments.

Hej jeg er Janus. Jeg stiller de irriterende spørgsmål og holder jer op på jeres aftaler og ansvar

Jeg arbejder med en praktisk tilgang, psykologisk sikkerhed og drager paralleller mellem bias, adfærd og mental udvikling reflekteret op imod erfaringer, træningssimuleringer, refleksion og læring. Desuden har jeg en baggrund som klatrer, outdoor-entusiast og rockmusiker. I mit arbejde inddrager jeg bl.a. erfaringer og historier fra mine oplevelser, da teamwork i disse verdener er alfa omega, og hvor man konstant bliver testet på samarbejde, tillid, sit eget ego og kommunikationsevner for at kunne lykkedes.

Jeg brænder for og er nysgerrig på hvordan motivation, selvforståelse, adfærd , psykologisk sikkerhed og alignment kan hjælpe teams til at tage ejerskab og performe bedre.

3 sessioner

Vi booker altid 3 sessioner ad gangen. 3 no bullshit samtaler som hjælper dig til at handle på det du faktisk har brug for at handle på.
Det er vores erfaring at vi på 3 sessioner kan identificere hvilken udfordring det er vigtigst at arbejde på først samt lave en plan of action det rent faktisk er muligt at gennemføre.
Og jo, vi trykker til, men det er jo også det vi bliver betalt for.