Spring til indhold
Strategiimplementering, eksekvering, strategi, handleplan, implementering

Strategiimplementering

Invasionen i Normandiet

Når vi taler om at lave strategisk arbejde, taler vi som oftest om at udforme selve strategien. Men det er jo slet, slet ikke der hovedparten af arbejdsbyrden ligger. Nej, den ligger i at operationalisere strategien. Hele vejen ned igennem organisationen, så også receptionisten kan træffe daglige beslutninger, der er i tråd med de strategiske valg.

I den bedste af alle verdener…

I den bedste af alle verdener har alle i organisationen helt styr på strategien og på den konkrete udmøntning af den, helt ned til daglige opgaver.

Det er ikke altid sådan det ser ud, men lidt mindre kan også gøre det. Det vigtige er, som vi ser det, at lederne på alle niveauer er taget i ed hvad angår strategien. Forstår formålet med de enkelte områder og har sproget til at forklare hvorfor organisationen har valgt den strategi. Kan de ikke det, vil de komme til kort den ene gang efter den anden, når der skal prioriteres opgaver, fordeles ressourcer etc.

Forstå, splitte ad, gøre

Og er det nemt at implementere strategien effektivt? Sjældent. Og det bliver også sjældent gjort på en systematisk og konsekvent måde. Men det gør en kæmpe forskel i forhold til hvor godt man kan levere på det fælles mål.

Og invasionen? Den hører I mere om hvis vi skal hjælpe jer med at operationalisere strategien.

Hello from the ivory tower

6 months and 6 minutes – When leadership develops a new strategy or a new way of working they spend time on it. A LOT of time. 6 months is standard, often it’s even longer.

So our question to you is this: How long do you spend getting the rest of the organisation on the same page as you? If it’s 6 minutes on the weekly briefing, you might want to ask yourself if that’s why your employees just “don’t get it”… Maybe take out some extra time on a strategic implementation.

HEXES

Skal vi hjælpe med operationaliseringen?


Workshops

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Talks

inspirationsoplæg, nye perspektiver, mindset & samarbejde

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid