Spring til indhold

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer er bare ledelse. Eller er det?

Organisationer er hele tiden i forandring. Der er konstant forandringer i den omgivende verden, som påvirker i større eller mindre grad. Og organisationens mennesker forandrer sig også hele tiden, både individuelt og i konstellationerne de indgår i.
Det giver derfor ikke rigtig mening at tale om “forandringsledelse”. For enhver form for ledelse i moderne virksomheder er forandringsledelse. Som man siger, lidt populært: “The only constant is change.”

Og dog. For vi ved jo godt at organisationer har konkrete, tidsbestemte forandringsprojekter. Det kunne for eksempel være at indføre et nyt projektstyringsværktøj, en ny feedbackmodel, et nyt HR-system eller andet godt. Den form for forandring kræver adfærds- og kulturændringer. Og det er vi rigtig gode til at hjælpe med.

Få facts og mange skrøner

Morten Münster, der ved rigtig meget om forandringer, har været god til forsøge at aflive nogle af skrønerne om forandringer – for eksempel at det er noget vrøvl at 80 % af alle forandringer fejler. Selvfølgelig gør de ikke det, så ville ingen nye IT-systemer blive indført, og det bliver de.
Det der er svært er, at vi kan forandre arbejdsgange, værdier, kontorer, procedurer, strategier, men vi kan ikke forandre mennesker. Det bedste vi kan håbe på er at de får lyst til at være med til det nye.

Vil du være med? Eller skal du videre?

Så vi kan træffe ledelsesbeslutningen om at forandre noget. Og vi kan invitere vores medarbejdere med. Og vi kan fortælle og lytte og opfordre. Men vi skal også op til nettet og smashe. Når vi har fortalt og lyttet og haft professionelle konflikter om forandringen, må vi kræve at der bliver committet. Det må man gerne forlange som leder.

Vi har gode værktøjer til at få struktureret forandringen og samtalen om den, og har masser af erfaringer med forandringsprojekter, både som ledere og som konsulenter.

Skal vi hjælpe dig med din næste forandring?

Coaching

Nyt perspektiv og en klar vej, så I kan lave en gennemførlig handlingsplan

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Talks

inspirationsoplæg, nye perspektiver, mindset & samarbejde

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid