Spring til indhold

TRAINING SIMULATION

  HOW LEADERSHIP AND TEAM TRAINING SIMULATION PROMOTES TRANSFER AND ALIGNMENT IN DAY-TO-DAY WORK.
  Janus Kleemann og Rikke Backhausen Tjustrup 2019

  Vi befinder os i en svensk skov, med 40 ledere der spændt og lidt nervøst, er klar på at bruge de næste 24 timer på at blive endnu bedre ledere. De er taget ud af hverdagen, ud af deres vante rammer, for at de kan vende hjem og være endnu bedre ledere. But why? ”Hvordan udvikler jeg mig som leder, hvis jeg befinder mig i en skov og en hytte, meget langt væk hjemmefra?”

  … Simulering- et træningsmiljø. Med alt hvad det indebærer. Det er sjovt! Udfordrende og øjenåbnende og vigtigst af alt, det bliver hele tiden sat i relation til hverdagen, gennem dialog, refleksion, samarbejde, opgave levering, forventningsafstemning og kommunikation i et koncentreret 24 timers forløb.

  Hvorfor simulering?

  Det korte svar: Fordi det fremmer transfer gennem ny læring og adfærd. Alignment gennem forventningsafstemning peer to peer og opmærksomhed på teamdynamikker. Konkret kan vi have fokus på at skabe læring og refleksion der hænger fast og bliver brugt i praksis her og hjemme i hverdagen. At være en dygtig leder og et velfungerende team kræver fokus og løbende evaluering. Som leder skal du udvise ro og træffe vigtige beslutninger under pres. Håndtere svære situationer, hvor konsekvenserne er til at føle på. Samt være emotionel opmærksom og fremme psykologisk sikkerhed i teamet – og alt det kan man træne i simulatoren.

  Ledelses- og teamtrænings- simuleringer er realistiske, fokuserede og intensive. Det skaber det bedste samspil mellem læringssituationen og anvendelsessituationen. Det er risikofrit, men fuld af læring til at tage med hjem til når det bliver rigtig alvor og I skal trække på alle resurser. Det skaber rum til at træne ledelse i praksis og teamdynamikker, gennem aktion, refleksion og læring. Vi vil have viden og læring der sidder fast i både hoved og hænder, så vi kan levere på kerneopgaven.

  Udvikling Real Time

  Vi oplever rigtig ofte når vi laver træning og simulering med vores kunder, at næsten alle deltagere indledningsvist siger, at de ser frem til at lære sig selv bedre at kende, både deres stærke og svage sider, og det er nøjagtig dét som simuleringen kan. De får mulighed for at træne, afprøve, lære nyt, og blive bevidste og opmærksomme på aktuelle handlemønstre hos dem selv og kollegaerne. Gennem træning og simulering, oplever de prompte konsekvenserne af deres handlinger, eller mangel på samme, og ikke nok med det, så er de så privilegeret at få øjeblikkelig og konkret feedback af en hel gruppe kollegaer, der også er der for at blive endnu bedre sammen.

  Med simuleringer kan vi afprøve i praksis, og samtidig drage paralleller Real Time til hverdagen.

  Der skabes et sikkert miljø, med tid til refleksion og eksperimentering, hvilket fremmer alignment og transfer. For at kunne levere sammen som team, skal man forstå vigtigheden af tillid og sårbarhed som en styrke, hvilket simulering skaber rum for, gennem både individuel og fælles sparring, læring og refleksion.

  En undersøgelse fra tidligere CFN People har vist, at trods en score på knap 5 ud af 5 på faglighed og udbytte, fra deltagerne på en række ’traditionelle’ kurser understøttet af Power Point slides o.lign., så var det kun under 10% af deltagerne der efter 6-12 måneder havde omsat væsentlige dele af læringen til praksis hjemme i deres organisationer.

  Dette er et tydeligt bevis på, hvor vigtigt fokus på transfer er, når vi taler læring og udvikling. Muligheden og evnen til at omsætte læring til praksis – gennem simuleringsmiljøer, gør at praksis og ny adfærd allerede er en integreret del af træningen dvs. vi træner implementeringsmusklen, så vi kommer fra strategisnak til eksekvering ved at fx træne dette Real Time i simulatoren.

  Spread the love