Spring til indhold
Strategisk kick-off og offsite for organisationer

Strategisk offsite

Kick-off & alignment, kom godt fra start

Nogle af de største udfordringer organisationer typisk står med er implementering af strategier og forandringer – at få alle med på rejsen. Nye tiltag kræver nye vaner og grundigt arbejde med adfærd og kultur. Vi hjælper jer godt fra start på jeres kick off/offsite ved at aligne jeres vision og gøre den håndterbar og synlig.

Gennem øvelser og aktiv læring sætter vi nye tanker i gang omkring sammenhængen mellem adfærd, kultur og strategiske mål. Vi hjælper med at få strategien krystalliseret ud i konkrete handlinger og tiltag, som I kan tage fat i så snart I er tilbage på kontoret.
Mennesker forstår og forankrer på et langt dybere plan gennem oplevelser – når vi ikke blot bruger hovedet, men også kroppen. Det er en forskel, der på alle måder øger evnen til at bruge ny viden i praksis, og får jer godt fra start.

Værdien af samarbejde

Samarbejde er en integreret del af de fleste menneskers liv. Vi gør det uden at tænke over det. Det betyder ikke at vi gør det “På den rigtige måde”. Mange gange kører vi på autopilot og arbejder på rutinen, hvis vi ikke er opmærksomme på det.

Efterhånden som folks færdigheder bliver mere og mere specialiserede, bliver samarbejde i praksis vigtigere end nogensinde. Men hvad betyder det helt præcist? Og hvad er samarbejde?
Samarbejde er, når en gruppe mennesker går sammen og bidrager med deres ekspertise til gavn for et fælles mål, et projekt eller en mission. Men ikke på bekostning af sig selv eller på bekostning af den psykologiske sikkerhed, men for det bedste fælles resultat.

Hvorfor er samarbejde vigtigt?

  • Det hjælper os med at løse problemer
  • Samarbejde bringer mennesker (og organisationer) tættere sammen
  • Samarbejde hjælper mennesker til at lære af hinanden
  • Det åbner op for nye kommunikationskanaler
  • Samarbejde øger moralen og motivationen på tværs af din organisation
  • Det understøtter medarbejderfastholdelse

Aktiv læring

“Experiential learning” er en læringsproces, hvor vi “lærer ved at gøre” og reflekterer over oplevelsen. Erfaringsbaserede læringsaktiviteter er en cyklus hvor vi laver praktiske eksperimenter, reflekterer, danner en hypotese og derefter eksperimenterer igen. Eksperimenterne kan være indendørs eller udendørs, involvere tømmerflåder eller legoklodser og hvad som helst derimellem. Det er ikke centralt for læringen, for læringen kommer af at gøre noget og derefter reflektere over hvad man har gjort.

Aktiv læring fremmer tværfaglig læring, engagement, samarbejde, adfærdforståelse, kulturel bevidsthed, lederskab og professionelle og intellektuelle færdigheder.

Læring, der betragtes som “erfaringsmæssig” indeholder følgende elementer:

  • Refleksion, kritisk analyse og perspektivering
  • Muligheder for at tage initiativ, træffe beslutninger og være ansvarlige for resultaterne
  • Muligheder for at engagere sig intellektuelt, kreativt, følelsesmæssigt, socialt eller fysisk
  • En designet læringsoplevelse, der inkluderer muligheden for at lære af naturlige konsekvenser, fejl og succeser

Hjælp til en strategisk offsite?

Mere inspiration


Talks

Inspirationsoplæg, talks, nye perspektiver, mindset & samarbejde


Workshops

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 


Down & Dirty

Er I klar til at rykke sammen i båden? Klar til at arbejde med en af de de vanskeligste forhindringer for jeres lederskab: Jeres eget ego. I dette forløb går vi tæt på.

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid