Spring til indhold

Modtag vores gratis eBog om bias

Vi har skrevet en e-bog for at inspirere dig. For at vise dig, hvordan du kan stimulere din egen og din organisations vækst og innovationskraft gennem bias-bevidsthed og evnen til at respondere i stedet for at  reagere.

Grunden til, at du bør interessere dig for bias, kultur og adfærd er, at der i din organisation højst sandsynligt vil være en masse nedarvet adfærd, ting som ”vi plejer at gøre”, ting “vi altid gjort”, og ting “vores processer/ regler/SOP’er dikterer” , og bias er kernen i disse udsagn. Men hvis de ikke er strategisk relevante, ikke understøtter den nye strategi, så skal de væk eller i det mindste revideres.