Spring til indhold

First team

Er I en ledergruppe, der ønsker at udvikle jer i fællesskab?

Ego, ydmyghed og ansvar

Vi oplever rigtig ofte i arbejdet med ledelsesteams, at næsten alle deltagere indledningsvist siger, at de ser frem til at lære sig selv bedre at kende, både deres stærke og svage sider. Det er hårdt arbejde. Men skåret ind til benet er det her vi kan gøre en forskel. Det handler primært om selvindsigt og viljen til at ville arbejde med sig selv. Det er nøjagtig dét som vi arbejder med og det er der vi sammen kan gøre en forskel. Typiske ledelsesudfordringer vi oplever er evnen til at:

  • Prioritere
  • Uddelegere
  • Tage ejerskab
  • Forventningsafstemme
  • Give og modtage feedback
  • Kommunikere tydeligt både opad og nedad
  • Implementere
  • Eksekvere

At levere på den fælles opgave

I får mulighed for at lære nyt, træne, afprøve, og blive bevidste og opmærksomme på aktuelle handlemønstre hos jer selv og kollegaerne. Gennem ledelsessimulering oplever I konsekvenserne af jeres adfærd, handlinger, kommunikation og performance.

Vi arbejder systematisk med feedback i vores lederforløb. Så alle simuleringer indeholder feedbackrunder. Det er vores erfaring, at selv om mange ledergrupper er blevet undervist i feedback, så er det ikke en naturlig, daglig praksis for dem. Og det mener vi er en af de væsentligste grunde til at I ikke får det optimale ud af ledergruppen. Læs mere om Leder team Coaching & Ledercoaching her

Måden vi arbejder på er konsekvent, ellers virker det ikke, intet men og forklar mig røv. Og by the way – konsensus hører ikke til i teams, det gør commitment. Et teams opgave er at leverer den bedste løsning og resultat. Det er det vi committer til. Vi behøver ikke være enige, men vi skal levere det bedste resultat sammen og købe ind på det. Hvis vi vælger konsensus er der ingen der vinder, Vi har brug for et sammentømret team ikke groupthink” 

Klar til at rykke sammen?

Teamcoaching

Coaching og sparring på udvikling, udfordringer, relationer, roller og konflikter.


Workshops

Vi har den tilgang til workshops, at der skal være action fulgt op af implementering og uddelegering af ansvar. 

Talks

Inspirationsoplæg, talks, nye perspektiver, mindset & samarbejde

Coaching

Nyt perspektiv og en klar vej, så I kan lave en gennemførlig handlingsplan

Let’s build something strong together

Vores erfaring er at det giver de bedste resultater & størst succes med implementering at arbejde med 3 Push. dvs. vi ses min. 3 gange, Så spilder vi ikke jeres penge og vores tid